Verzuim Compleet

Verzuim Compleet is een totaaloplossing; advies, preventie, re-integratie, verzuimbegeleiding en bijbehorende verzekeringen. Dat maakt het een uniek concept. Verzuim Compleet staat in dienst van een gezonde onderneming; gericht op het voorkomen van verzuim en met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Op verzuim zit doorgaans niemand te wachten, maar ziekte kan iedereen overkomen. Met Verzuim Compleet heeft u de risico’s en gevolgen van ziekte goed afgedekt. Vanaf dag één na de ziekmelding pakken wij het verzuim voor u op en begeleiden uw werknemer gedurende het gehele verzuimtraject: van begin tot eind.

Totaaloplossing inclusief arbodienst, re-integratiebedrijf, verzuim- en inkomensverzekeringen

Verzuim Compleet een uniek concept, het is een perfecte combinatie van verzuimadministratie, arbodienstverlening, re-integratie, verzuimverzekering, inkomensverzekering en eigenrisicodragerschap. Verzuim Compleet staat in dienst van een gezonde onderneming; gericht op het voorkomen van verzuim en met een optimale bescherming tegen de financiële risico’s van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Verzuim Compleet houdt rekening met de vele wijzigingen in de sociale wetgeving, de loondoorbetalingverplichting, de Wet verbetering poortwachter, de Arbowet, de Wet Bezava en de nieuwe WIA-wetgeving. Kortom, met alle complexe regels die te maken hebben met de aanpak van ziekte en (langdurig) verzuim.

Bij deze aanpak zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals de verzekeraar, de arbodienst en het re-integratiebedrijf. Met Verzuim Compleet bundelt u alle partijen en dus alle kennis in één. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z automatiseert, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van het re-integratiedossier. Het inkomen van de zieke medewerker wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart. Dat zorgt voor efficiëntie, dat geeft zorgenverlichting.

Simpel, efficiënt en betrouwbaar

U wilt de risico’s en de gevolgen van verzuim graag afgedekt hebben. Goed verzuimmanagement helpt daarbij en beïnvloedt het rendement van uw bedrijf positief. Wij bieden u met Verzuim Compleet de totale verzuimdienstverlening die voor uw onderneming op maat gemaakt wordt.

Alle partijen in één

Verzuim Compleet houdt rekening met de vele wijzigingen in de sociale wetgeving, zoals de loondoorbetalingverplichting, Wet Verbetering Poortwachter (WVP), Arbowet 2007, de nieuwe WIA-wetgeving en de modernisering Ziektewet (BeZaVa). Kortom, met alle complexe regels die te maken hebben met de aanpak van ziekte en (langdurig) verzuim. Bij deze aanpak zijn vaak meerdere partijen betrokken zoals de verzekeraar, arbodienst en het re-integratiebedrijf.

Met Verzuim Compleet bundelt u al deze partijen en dus alle kennis in één. Wij bieden een krachtige oplossing die het beheer en de administratie van het verzuimproces voor u van A tot Z regelt, vanaf de eerste ziekmelding tot en met het afronden van het re-integratiedossier. Het inkomen van de uitgevallen werknemer wordt bewaakt en een eventueel re-integratietraject wordt automatisch opgestart. Dat zorgt voor efficiëntie en zorgenverlichting.

Wilt u meer informatie over Verzuim Compleet?

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over Verzuim Compleet, de verzuimverzekering, de inkomensverzekeringen of het eigen risico dragen van de WGA of Ziektewet. Onze adviseur helpt u graag. Bel 072-5642669 of mail uw vraag naar info@honigenhonig.nl.