Voor werknemers


Producten VerzuimCompleet voor aanvulling op het inkomen van uw werknemers.

Inkomenszekerheid voor de werknemer

Het bieden van inkomenscontinuïteit aan uw werknemers is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Met de volgende modules biedt u die zekerheid. U heeft de keuze de dekking verplicht collectief aan te bieden of alleen te faciliteren. U mag de premie doorbelasten aan uw werknemers.

Verzuim Aanvulling

De module Verzuim Aanvulling is een verzekering voor uw werknemers die een inkomensachteruitgang bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zoveel mogelijk beperkt. Met deze module ontvangt uw werknemer, conform de cao, een aanvulling tot maximaal 100% van het oude salaris gedurende de eerste twee jaar.

WIA 35-min

Er bestaat een grote kans dat de werknemer bij de WIAkeuring afgewezen wordt voor de WIA-uitkering, omdat de werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt verklaard wordt. De werknemer valt dan in de zogenoemde 35-min-categorie. Verzuim Compleet biedt verschillende WIA 35-min oplossingen aan.

WGA Gat (Plus)

De uitgebreide WGA Hiaatverzekering biedt inkomensbescherming voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35-80%) vallend onder de WGA regeling. De verzekering garandeert een inkomen van minimaal 70% van het oude salaris, tot het maximum SV-loon.

Iedere werknemer die tussen de 35-80% arbeidsongeschikt is, kan met een flinke inkomensterugval te maken krijgen bij het niet benutten van de, door het UWV bepaalde, restverdiencapaciteit. De WGA Gat vult de WGA vervolguitkering aan tot 70% van het laatst verdiende loon (tot sv-loon) vermenigvuldigd met een uitkeringspercentage. U kunt ook kiezen voor de WGA Gat Plus waarin de uitkering niet gecorrigeerd wordt door het uitkeringspercentage.

WIA Excedent

Gedeeltelijk arbeidsongeschikten (35-80%), die recht hebben op een uitkering op basis van de WGA, kunnen te maken krijgen met een uitkering op een niveau dat veel lager ligt dan 70% van hun laatst verdiende salaris. Met de module WIA Excedent zorgt u voor een inkomensaanvulling bovenop de  wettelijke WIA-uitkering tot maximaal 80% van het inkomen van uw werknemer. Werknemers met een inkomen boven het sv-loon krijgen hiermee ook inkomensbescherming voor dit meerdere gedeelte. U kunt er bij ons voor kiezen om alleen het bovenwettelijk loon of alleen het onderwettelijk loon, tot 80% te verzekeren