WIA-Excedentverzekering


Wat is een WIA-Excedentverzekering?

Een WIA-excedentverzekering zorgt voor een aanvulling tot 70% of 80% voor deze groep werknemers. De aanvulling tot 80% is ook mogelijk voor werknemers met een inkomen onder het maximum loon Sociale Verzekeringen. Met de WIA Excedentverzekering verzekert u uw werknemers tegen deze forse inkomensdaling.

Als uw werknemer na 2 jaar nog steeds ziek is en 35% of meer arbeidsongeschikt, dan krijgt hij een WIA-uitkering van het UWV. Het UWV houdt bij de WIA-uitkering alleen rekening met inkomens tot het maximum loon Sociale Verzekeringen. Voor werknemers die meer verdienen is niets geregeld.

Voorbeeldberekening verzekerd bedrag WIA-Excedent:

Indien 70% aanvulling wordt gekozen, en het salaris bedraagt € 60.000,-, wordt het verzekerd bedrag als volgt berekend: (€ 60.000 x 70%) – (€ 51.976 x 70%) = EUR 5.616,80