Voor de werkgever


Diensten en producten VerzuimCompleet voor de werkgever

Alles voor een beheersbaar verzuim

VerzuimCompleet bestaat uit een aantal modules. De combinatie van deze modules maakt van VerzuimCompleet een integrale oplossing, maar kiezen voor losse modules is ook mogelijk.

Verzuimmanagement voor de werkgever

Als werkgever bent u meer dan ooit verantwoordelijk voor de aanpak van verzuim. Het is daarom van belang dat u grip krijgt op het verzuim onder uw werknemers. Onze dienstverlening kan door ons geheel afgestemd worden op de specifieke behoefte van uw organisatie. Daarom bestaat Verzuim Compleet uit verschillende modules. De combinatie van de modules maakt van Verzuim Compleet een integrale oplossing.

Arbo en verzuimverzekering

Als uw werknemer zich ziek meldt dan bent u verplicht het loon door te betalen en te re-integreren vanuit de wettelijke loondoorbetalingsplicht en re-integratieplicht. Deze verplichting kan oplopen tot 104 weken (twee jaar!). Met deze basismodule van Verzuim Compleet kunt u dit verzekeren. Verzuim Compleet zorgt daarnaast voor een optimale verzuimbegeleiding. Direct vanaf de ziekmelding van uw werknemer staan wij voor u klaar. De module is gericht op risicobeheersing door verzuimbegeleiding en preventie waardoor uw financiële risico’s bij verzuim zijn afgedekt. Wij kunnen de verzekering aansluiten op uw cao-verplichtingen, zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gewenste uitkeringspercentage op maat afstemmen.

Verzuimverzekering

U bent wettelijk verplicht om 70% van het salaris van een zieke werknemer 104 weken door te betalen. In veel (collectieve) arbeidsovereenkomsten is zelfs 100% afgesproken (voor het eerste jaar). Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. De ziekteverzuimverzekering dekt tot maximaal 170% van de loondoorbetalingsplicht met een eigen risico in werkdagen. Dit eigen risico strekt zich van 10 tot 260 werkdagen. Grote werkgevers kunnen ook kiezen voor een Ziekteverzuimverzekering Stop Loss.

Eigenrisicodrager Ziektewet

Arbeidsongeschikte werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst die bij u uit dienst treden, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen bij het UWV. Ook voormalige werknemers die binnen 28 dagen ziek worden, nadat de arbeidsovereenkomst van (on)bepaalde tijd is beëindigd, kunnen een ziektewetuitkering aanvragen. U kunt ervoor kiezen om uit het publieke bestel te stappen. In dit geval kunt u het financiële risico overdragen aan ons en staan wij garant. Samen met u gaan we aan de slag om uw ex-werknemer te re-integreren. Dit heeft tot gevolg dat u meer grip houdt en daardoor beter uw kosten kan beheersen.

Eigenrisicodrager WGA

U kunt eigenrisicodrager voor de WGA worden voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst die na twee jaar verzuim de WGA instromen. Als eigenrisicodrager verzekert u uzelf van een vaste premie in tegenstelling tot de gedifferentieerde premie vanuit het UWV, die bij WGA instroom vaak een aanzienlijke kostenverhoging voor u kan betekenen. Als eigenrisicodrager bent u niet alleen financieel verantwoordelijk, u heeft ook de verplichting om een adequate re-integratie van uw werknemer uit te voeren. En dit gedurende tien jaar. Als eigenrisicodrager wordt het verzuim- en WGAtraject volledig begeleid door Verzuim Compleet. Wij nemen u de zorg uit handen en proberen samen met u de werknemer te re-integreren.