Collectieve ongevallenverzekering


Waarom een collectieve ongevallenverzekering?

In welke branche uw bedrijf ook actief is, een ongeluk zit in een klein hoekje. Met een collectieve ongevallenverzekering verzekert u uw werknemers (of de nabestaanden) van een uitkering als zij door een ongeval blijvend invalide worden of overlijden. Of u dit nu wegens CAO-eisen doet of uit eigen overwegingen.

Dekking collectieve ongevallenverzekering

Uw werknemers zijn verzekerd van een eenmalige kapitaalsuitkering als zij door een ongeval blijvend invalide raken. Mocht een werknemer komen te overlijden, dan gaat deze uitkering naar de nabestaanden.

Collectieve ongevallenverzekering verplicht of niet?

Een ongevallenverzekering voor uw werknemers is niet verplicht. Wel is in veel CAO’s de ongevallenverzekering opgenomen als arbeidsvoorwaarde. Werkgevers sluiten vaak ook buiten zulke CAO’s een ongevallenverzekering af omdat ze de verzekering als goede extra arbeidsvoorwaarde zien om werknemers aan zich te binden.

Premie collectieve ongevallenverzekering

De kosten voor een collectieve ongevallenverzekering zijn afhankelijk van bepaalde factoren. U kunt denken aan het aantal werknemers, jaarloon, werkzaamheden en het soort dekking dat u kiest voor de verzekerde groep. Samen met de verzekeringsadviseur wordt de verzekering op maat gemaakt.

Offerte collectieve ongevallenverzekering aanvragen