Arbodienst en verzuimmanagement


Dienstverlening

Dienstverlening Arbodienst

Onze partner, Consense Arbo, ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op alle gebieden van arbodienstverlening. Door samen te werken met deze gecertificeerde arbodienst bieden wij diensten aan op het gebied van preventie, veiligheid, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kenmerkend is de proactieve aanpak, waarbij de werkgever vaste contactpersonen krijgt toegewezen en waarbij goede afgewogen adviezen hoog in het vaandel staan. Wij willen graag samen met de werkgever en haar werknemers werken aan een gezonde onderneming.

U wilt zich als ondernemer bezighouden met uw bedrijfsvoering. Wij helpen u daarom om uw verplichtingen vanuit de Arbowet in te vullen, zodat u zich kunt richten op de kerntaken van uw onderneming.

Verzuimmanagement voor een gezond bedrijf

Om uw bedrijf goed te laten functioneren en het verschil te maken zijn gezonde en gemotiveerde werknemers essentieel. Door gebruik te maken van de dienstverlening van VerzuimCompleet en Consense Arbo zijn u en uw werknemers verzekerd van vakkundige begeleiding en advies, waarin de gezond van uw bedrijf centraal staat. Een gezondere organisatie, gemotiveerde werknemers, een veilige werkomgeving en een snelle gezonde terugkeer naar werk zijn de kerndoelen waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Arbopakketten

Arbopakketten

U heeft bij VerzuimCompleet de keuze uit een aantal pakketten:

Standaard pakket

 • Basispakket à € 33,00 per werknemer per jaar, excl. btw*
 • Voordeelpakket à € 96,25 per werknemer per jaar, excl. btw*
 • Totaalpakket à € 141,50 per werknemer per jaar, excl. btw*
  * tarieven 2018

Casemanagement pakket

 • Verzuim < 3,5% à € 75,00 per werknemer per jaar, excl. btw*
 • Verzuim 3,5% – 4% à € 85,00 per werknemer per jaar, excl. btw*
 • Verzuim 4% – 5% à € 95,00 per werknemer per jaar, excl. btw*
 • Verzuim > 5% à € 115,00 per werknemer per jaar, excl. btw*
  * tarieven 2018

Aanvulling Casemanagementpakket:

 • er dient een ziekteverzuimverzekering actief te zijn.
 • ter bepaling in welke tariefklasse kan worden opgestart is een officiële opgave van het verzuimpercentage, over de afgelopen twee jaar, van uw oude arbodienst benodigd.
 • ieder kalenderjaar zal het werkelijke verzuimpercentage, met bijbehorende tariefklasse, definitief worden vastgesteld en uiterlijk voor aanvang van het nieuwe kalenderjaar worden gecommuniceerd.

In het tarievenoverzicht, die u bij de offerte ontvangt en hieronder kunt downloaden, staat per pakket overzichtelijk vermeld wat u mag verwachten. Zo kunt u op eenvoudige wijze kijken welk pakket het beste bij uw onderneming past. Als u echter specifieke wensen heeft, dan zijn kunnen wij u dienstverlening op maat te bieden.

Altijd en overal inzage in uw verzuimadministratie

Daarnaast hanteren wij een digitaal verzuimmanagementsysteem. Via een persoonlijke inlog geeft u via onze website uw ziek- en herstelmeldingen online door, waarbij ook de verzuimrapportages en behandelingsrapportages direct voor u inzichtelijk zijn.

Poortwachter

Wet Poortwachter Stappenplan

De wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie. U heeft dus bij de re-integratie, of dit nu gaat om het eerste spoor of het tweede spoor, een actieve rol. Volgens de wet poortwachter is ook uw werknemer verplicht om bij te dragen aan een succesvolle re-integratie.

De uitvoering van de wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft tijdsgebonden acties voor die door de werkgever en de werknemer moeten worden uitgevoerd.  U bent als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. Als het UWV uw inspanningen als onvoldoende beoordeelt dan kan het UWV u sancties opleggen.

VerzuimCompleet Poortwachter stroomschema