Verzuimreductie


Veilig en gezond werken reduceert het verzuim

Advies en ondersteuning

Het beheersen van ziekteverzuim begint bij goede arbeidsvoorwaarden. Om uw onderneming in te dekken tegen de gevolgen van de voortdurend veranderende wet- en regelgeving, is er een juridische afdeling die u ondersteunt op het complexe gebied van onder andere arbeidsrecht, cao’s en contractenrecht. Ook bij conflicten met werknemers die niet meewerken aan re-integratieverplichtingen wordt u adequaat ondersteund, evenals bij het beëindigen van een dienstverband. Met deze module bent u verzekerd van een goed gefundeerde juridische ondersteuning.

Preventie en re-integratie

Veilig en gezond werken reduceert het verzuim, voorkomt ongevallen, gevolgschade en leidt tot extra omzetkansen. Bovendien spelen bedrijven en overheden met een veilige en gezonde werkomgeving slim in op ontwikkelingen zoals de verhoging van de pensioenleeftijd, hogere arbeidsdruk en nieuwe technologische middelen. Veilig en gezond werken leidt tot meer efficiëntie, een beter bedrijfsresultaat en duurzame inzetbaarheid. Verzuim Compleet biedt u mogelijkheden om preventie binnen uw bedrijf te waarborgen met Preventief Medisch Onderzoek (PMO), de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) of de Preventiezuil. De Preventiezuil kan de werkgever op de werkvloer neerzetten om op een laagdrempelige manier werknemers gezondheidsbewust te maken.

Online registratiesysteem

Verzuim Compleet geeft u toegang tot een gebruiksvriendelijke internettoepassing, ongeacht van welke module(s) u gebruik maakt. Via het online registratiesysteem doet u eenvoudig zieken herstelmeldingen waarbij u continu op de hoogte blijft van het herstelverloop en een snelle terugkeer in het arbeidsproces kunt realiseren.

Wij helpen de ondernemer te ondernemen

Verzuim Compleet werkt samen met diverse verzekeraars, zoals Aegon, Allianz, ASR, Avéro Achmea, Bovemij, De Goudse, Nationale Nederlanden. Als registeradviseur verzuim- en inkomensvoorzieningen (RVI) zijn wij u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Onze werkwijze kenmerkt zich door korte lijnen met specialisten die verstand van zaken hebben.

Persoonlijke arbodienst

Onze werkwijze is de uitvoering van een doordachte visie op verzuim welke binnen de organisaties gedragen kan worden, voor en door de gehele organisatie. Onze visie is gezamenlijk werken aan duurzaam inzetbaar personeel om zodoende het verzuim structureel te verlagen.

De arbodienst ondersteunt en adviseert bij het uitdragen van deze visie op verzuim. Het resultaat spreekt voor zich: werknemers die gezond en in balans zijn hebben een hogere productiviteit, benutten volledig hun werkvermogen, hebben veel werkplezier, zijn flexibelere en vallen minder snel uit. Mochten er dan toch duidelijke medische beperkingen zijn, wordt het traject deskundig begeleid door onze specialisten waaronder de bedrijfsarts conform Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De arbodienst biedt tevens advies op het gebied van preventie, organisatieadvies, veiligheid en de uitvoering WVP en kan alle disciplines Ziektewet (ZW) uitvoeren binnen één verzuimapplicatie.