WIA-Bodemverzekering


Wat is een WIA-Bodemverzekering?

Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, ontvangen geen wettelijke uitkering maar krijgen wel te maken met een inkomensterugval wanneer de werkgever op basis van de verminderde verdiencapaciteit een lager salaris doorbetaalt. Deze inkomensterugval kan worden verzekerd door een WIA-Bodemverzekering.

De WIA-Bodemverzekering kan over het algemeen alleen in combinatie met een andere WIA-verzekering worden afgesloten. Er zijn verzekeringen die voor een beperkte periode een uitkering verstrekken en er zijn verzekeringen die uitkeren tot de geldende AOW-leeftijd.

Bij de vaststelling van arbeidsongeschiktheid van minder dan 35% wordt de werkgever actief ondersteund bij de herplaatsing van de werknemer in een aangepaste functie in het eigen bedrijf. Als dit niet mogelijk is wordt de werkgever ondersteund bij het zoeken van passend werk voor de werknemer bij een andere werkgever.

Offerte WIA-Bodemverzekering