Premie en offerte


Uw premie voor VerzuimCompleet

De kosten voor VerzuimCompleet, zoals de verzuimverzekering en de inkomensverzekeringen zijn afhankelijk van:

  • De verzekerde loonsom
  • Uw verzuimcijfers
  • De samenstelling van uw personeelsbestand en de verdeling naar beroep en geslacht
  • Het gewenste eigen risico of wachttijd
  • Instroomcijfers arbeidsongeschikte werknemers
  • De branche/bedrijfssector van uw onderneming
  • De gewenste modules

Offerte voor VerzuimCompleet

Samen met onze verzekeringsadviseur wordt VerzuimCompleet op maat samengesteld. U kunt hieronder uw offerte aanvragen.