Arbodienst en verzuimmanagement


Dienstverlening Arbodienst

De arbodienst ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op alle gebieden van arbodienstverlening. Door samen te werken met deze gecertificeerde arbodienst bieden wij diensten aan op het gebied van preventie, veiligheid, verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kenmerkend is de pro-actieve aanpak, waarbij de werkgever vaste contactpersonen krijgt toegewezen en waarbij goede afgewogen adviezen hoog in het vaandel staan. Wij willen graag samen met de werkgever en haar werknemers werken aan een gezonde onderneming.

U wilt zich als ondernemer bezighouden met uw bedrijfsvoering. Wij helpen u daarom om uw verplichtingen vanuit de Arbowet in te vullen, zodat u zich kunt richten op de kerntaken van uw onderneming.

Verzuimmanagement voor een gezond bedrijf

Om uw bedrijf goed te laten functioneren en het verschil te maken zijn gezonde en gemotiveerde werknemers essentieel. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Verzuim Compleet zijn u en uw werknemers verzekerd van vakkundige begeleiding en advies, waarin de gezond van uw bedrijf centraal staat. Een gezondere organisatie, gemotiveerde werknemers, een veilige werkomgeving en een snelle gezonde terugkeer naar werk zijn de kerndoelen waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Arbopakketten

U heeft bij Verzuim Compleet de keuze uit twee arbopakketten:

  • Basispakket
  • Totaalpakket

In het tarievenoverzicht, die u bij de offerte ontvangt, staat per pakket overzichtelijk vermeld wat u mag verwachten. Zo kunt u op eenvoudige wijze kijken welk pakket het beste bij uw onderneming past. Als u echter specifieke wensen heeft, dan kan de arbodienst u dienstverlening op maat te bieden.

Altijd en overal inzage in uw verzuimadministratie

Daarnaast hanteren arbodienst en verzekeraars een digitaal verzuimmanagementsysteem. Via een persoonlijke inlog geeft u via een website uw ziek- en herstelmeldingen online door, waarbij ook de verzuimrapportages en behandelingsrapportages direct voor u inzichtelijk zijn.

Wet Poortwachter Stappenplan

De Wet verbetering poortwachter is ingesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt hierbij is dat snel en effectief ingrijpen het verzuim korter maakt.

U bent samen met de zieke werknemer in de eerste twee ziektejaren verantwoordelijk voor de re-integratie. U heeft dus bij de re-integratie, of dit nu gaat om het eerste spoor of het tweede spoor, een actieve rol. Volgens de wet poortwachter is ook uw werknemer verplicht om bij te dragen aan een succesvolle re-integratie.

De uitvoering van de wet verbetering poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft tijdsgebonden acties voor die door de werkgever en de werknemer moeten worden uitgevoerd.  U bent als werkgever verantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. Als het UWV uw inspanningen als onvoldoende beoordeelt dan kan het UWV u sancties opleggen.

VerzuimCompleet Poortwachter stroomschema