Gemengde reacties loondoorbetalingplan kleine werkgevers


Het Verbond van Verzekeraars is niet blij met het kabinetsplan voor loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers reageren voorzichtig positief.

Één jaar

Minister Asscher van SZW maakte vrijdag bekend dat de loonbetalingsplicht bij ziekte voor ondernemers met maximaal tien werknemers, wordt verkort naar één jaar. Het UWV zal de loondoorbetaling in het tweede ziektejaar overnemen voor kleine ondernemers, waarbij deze werkgevers een opt-out-mogelijkheid hebben. De financiering komt uit collectieve werkgeverspremies en van de overheid. Laatstgenoemde betaalt €20 mln.

Collectieve verzekering voor tweede ziektejaar

In de nieuwe regeling moeten kleine werkgevers voor de collectieve verzekering in het tweede ziektejaar een sectorale premie betalen. Hierbij geldt een werkgever met maximaal tien maal de gemiddelde loonsom als kleine werkgever. De re-integratieplicht in het tweede ziektejaar komt bij UWV te liggen. De regeling is vrijwillig, maar voor kleine werkgevers die niet de sectorale premie willen betalen, zal de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht gelden. In het onderzoeksrapport wordt gesteld dat de nieuwe regeling vanwege de benodigde wetswijzigingen pas in 2017 in werking zou kunnen treden.

Reactie verzekeraars: Voorstel voor kleine werkgevers spant paard achter de wagen

Het Verbond van Verzekeraars kan zich niet voorstellen dat het kabinet serieus overweegt een publieke verzekering voor het tweede jaar loondoorbetaling te introduceren. Daardoor wordt de preventie en re-integratie van zieke werknemers belemmerd, wordt het stelsel hopeloos complex en stijgen dus de lasten voor werkgevers. De conclusie is onontkoombaar dat het stelsel hiermee voor iedereen slechter uitpakt en het kabinet het paard achter de wagen spant.

Werkgevers positief?

MKB-Nederland en VNO-NCW zijn daarentegen voorzichtig positief over het plan. Wel waarschuwen ze in Het Financieele Dagblad dat de vorm van de nieuwe wetgeving nauw luistert omdat volgens hen collectieve oplossingen meestal tot een hoger ziekteverzuim leiden. Daarnaast willen de werkgevers dat het plan van toepassing wordt voor alle bedrijven en willen ze minder re-integratieverplichtingen voor ziek personeel.

Bron: Verbond van Verzekeraars, FD, Findinet, 5 oktober 2015