Maatregel voorkoming ongewenst strategisch gedrag hybride WGA-markt


Niets zo veranderlijk als de WGA financiering. Zojuist heeft minister Asscher aangegeven dat voor een jaar terugkeren naar UWV niet meer tot de mogelijkheden behoort. Asscher laat weten dat hij het ongewenst vindt als werkgevers een financieel strategische keuze maken door in 2016 voor één jaar over te stappen naar UWV.

Naast de kans dat hiermee de hybride markt ernstig destabiliseert, zal het de focus van werkgevers verleggen van preventie en re-integratie naar financieel voordeel voor de korte termijn, alsdus de minister.

Wijziging anti-duiventilregeling

Toestemming voor eigenrisicodragen wordt niet verleend gedurende drie jaren nadat het door de werkgever zelf dragen van het WGA-risico is beëindigd. Tot nu toe was hiervan echter geen sprake als eigenrisicodragerschap eindigt omdat de werkgever zijn eigenrisicodragersverzekering opzegt en de garantieverklaring wordt ingetrokken. Een werkgever kon in deze situatie per de eerstvolgende mogelijkheid weer eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Asscher wijzigt dit nu door te regelen dat ongeacht hoe de terugkeer tot stand is gekomen, er pas weer toestemming wordt verleend om eigenrisicodrager te worden als de publieke verzekering minimaal drie jaar heeft geduurd. Grote werkgevers die per 2016 terugkeren hebben dus één jaar de WGA-minimumpremie, maar zijn vervolgens verplicht publiek verzekerd in 2017 en 2018.

Vanaf 2017 zal hun WGA premie worden gebaseerd op alle WGA-instroom, ook als deze in de periode van eigenrisicodragen is ontstaan.

Brief Asscher

De brief van minister Asscher over de wijzigingen WGA vindt u hieronder.