Maandelijkse archieven: september 2015


Maatregel voorkoming ongewenst strategisch gedrag hybride WGA-markt

Niets zo veranderlijk als de WGA financiering. Zojuist heeft minister Asscher aangegeven dat voor een jaar terugkeren naar UWV niet meer tot de mogelijkheden behoort. Asscher laat weten dat hij het ongewenst vindt als werkgevers een financieel strategische keuze maken door in 2016 voor één jaar over te stappen naar […]


Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

De nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel en flexibel personeel en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2016 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2015 aan elke werkgever een beschikking met […]