De nieuwe Arbeidsomstandighedenwet per 1 juli 2017


Nu ook de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet (de ‘Arbowet’) gaat er veel veranderen voor werkgevers als het gaat om gezondheidsrisico’s op het werk. De arbeidsmarkt verandert in een rap tempo en het wordt steeds belangrijker om te sturen op duurzame inzetbaarheid van werknemers. Met de nieuwe Arbowet hoopt de regering daarmee een stap in de goede richting te zetten.

Eisen basiscontract

Per 1 juli 2017 gelden er wettelijke eisen voor het basiscontract dat een werkgever sluit met zijn arbodienstverlener of zijn bedrijfsarts. Welke eisen dit precies zijn, kan met behulp van een checklist van brancheorganisatie OVAL worden nagekeken.

Wat gebeurt er met lopende arbodienstcontracten?

Tot één jaar na de inwerkingtreding van de wet mogen bestaande contracten ongewijzigd doorlopen. De meeste arbodienstverleners zullen niet tot 1 juli 2018 wachten, maar per 1 januari 2018 de contracten omzetten naar de nieuwe wettelijke bepalingen.

Nieuwe arbodienstcontracten vanaf 1 juli

In de contracten van werkgevers die vanaf 1 juli 2017 ingaan zijn deze nieuwe wettelijke bepalingen opgenomen.

Meer weten over de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet?

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail naar info@honigenhonig.nl. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskunige bemiddeling en professioneel polisbeheer. Wilt u weten hoe uw arbodienstverlener hiermee om gaat? Neem dan rechtstreeks contact op met de arbodienst.