Dagelijkse archieven: 9 juli 2015


Inkomensspecial: wijzigingen in de publieke verzekering WGA

Op 22 juni jl. heeft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een Kamerbrief aangekondigd dat de verschillen tussen de publieke verzekeraar (UWV) en de private verzekeraars hersteld gaan worden. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er meer evenwicht ontstaat, waardoor de markt bij de keuze voor een verzekering, […]