Dagelijkse archieven: 12 maart 2018


Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018

Op 1 september 2017 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2018 gepubliceerd.  Wat is de gedifferentieerde premie werkhervattingskas? Via de premie WGA en de premie ZW worden arbeidsongeschiktheidslasten van (ex-)werknemers doorbelast aan (ex-)werkgevers. De premies WGA en ZW worden samen de gedifferentieerde premie werkhervattingskas (WHK) genoemd. Hoe wordt de premie […]

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2018