Dagelijkse archieven: 2 september 2015


Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016

De nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2016 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel en flexibel personeel en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2016 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2015 aan elke werkgever een beschikking met […]